Talent/Elitetræning

Vi starter med talent-/elite-træning fra 1. marts. Det vil dreje som om ekstra træning målrettet konkurrence aktive fægtere, der ligger udover den almindelige træning. Mere følger senere.

Familierabat

Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen at vi indfører familierabat, så alle medlemmer fra samme husstand efter det første får 33% rabat på kontingentet. Første medlem betaler således 125 kr/md, andet og følgende medlemmer betaler 85 kr/md. Det er altid billigste medlem der får rabatten.

Fægtning i City2

Takke være et ihærdigt arbejde fra især Meenas side har Vi fået arrangeret et fægtestæve i City2 den 6. oktober.

For det første vil der være valgfægtning med deltagere fra flere af landets partier. Vi får bl.a. besøg af Joachim B. Olsen (LA) og Rasmus Jarlov (K).

Derudover er 5. del af Condis Cup flyttet med, så fægtedanmark kan vise Vestegnen, hvad fægtning er for noget.

Alle der gerne vil hjælpe til må gerne melde til med hvornår I kan på city2@taastrupfaegteklub.dk .

Kontingentstigning

På den ekstraordinære generalforsamlinge fredag blev koningentstigningen vedtaget. Fremover er kontingentet 125 kr/måned, eller 175 kr/måned, hvis man ønsker at følge talent træning med Laith.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i TAAF

Fredag den 21. september kl. 17.15

Begrundelse for indkaldelse:

Da bestyrelsen i det daglige har været ramt af 2 bestyrelsesmedlemmers børn er stoppet som fægtere, har klubben været ramt af lavt aktivitetsniveau i bestyrelsen. Ønsket er at gøre bestyrelsen fuldtallig igen – og gerne med bestyrelsesmedlemmer, der har tid og lyst til at være aktive. Olivers far Jørgen har tilbudt at træde ind i en aktiv rolle.

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen arbejde på at liste alle løbende opgaver, dels så en opgave som frivillig bliver overskuelig, ligesom ingen forpligtiger sig til opgaver udover den tid, de selv kan overskue (eksempelvis våbenmester).

Samtidigt ønsker bestyrelsen at tilknytte Laith mest muligt til klubben, så fægtere der ønsker dette kan tilvælge specialtræning ud over den tid, hvor Laith træner alle.

Det foreslås at gebyret for alle medlemmer forhøjes til DKK 1.500 pr. halvår (125 kr/md) for at dække klubbens omkostninger til den løbende træning. Samtidigt foreslås det at kontingent for medlemmer, der ønsker at tilvælge specialtræning forhøjes til DKK 2.100 pr. halvår (175 kr/md).

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af to ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer.

6. Muligvis valg af revisor (hvis Jørgen indtræder i bestyrelse, skal vælges ny revisor).

7. Evt.

Klubben flytter

Efter sommerferien flytter vi til Selsmoseskolens hal B. Den ligger lige ved siden af Taastrup Teater, og ikke ret langt fra Spangsbergs fabriksudsalg.

Vores tider vil være Onsdag og Fredag kl. 17:00 – 18:30.