Bestyrelsesmøde 2022-05-17

Referat fra sidste møde godkendt.

Nyt fra formanden

  • Vi har fået to nye fra andre klubber. De virker til at være faldet godt til
  • Vi bør sikre at fægterne holder forbindelsen til deres gamle klubber, så vidt som muligt
  • Vores fægtere har deltaget i en del stævner, specielt på kårde, og de gør det rimeligt godt
  • Meena skal til talent og elite-udvalgs kursus på torsdag
  • Gadehavefestival, Søndag kl. 13:00
  • Nordiske mesterskaber kommer måske til at blive afholdt i Taastrup 23 – 28 august

Økonomi

Stadig god økonomi. En del af pengene er stadig bundet til specielle formål.

Status

Laith er kommet hver anden fredag, og Michael har stået alene med træningen nogle gange.

Samarbejde med ALF

Vi har fået et oplæg til samarbejdet, som vi skal have meldt tilbage på.

Klubmesterskab

Vi prøver at få drikkedunke fra

Michael snakker med Laith om formatet på Klubmesterskabet, evt. med sommerfest bagefter.

Rekrutering

Meena vil prøve at oprette opdateret ny Flyer i løbet af den næste måned.

Michael skal til Reerslev skoles idrætsdag d. 25 maj og kommunens B-fit d. 1 juni.

Introduktion til regneark med klubmål

Bliver udskudt pga. travlhed.

Bruttolandsholdsfægtere

Vi skal spørge relevante fægtere om de vil indstilles.