Bestyrelsesmøde 2024-02-20

Referatet godkendes

Formandens beretning

 • Fægtere med til EM
 • Haidar afslutter foreningsuddannelse
 • Pigehyggeaften sammen med HFK i April, i samme stil som hos os for 2 år siden
 • Gode resultater på sabel ved Københavnsmesterskaber
 • Vi starter mini musketer igen (SFO stiller med børn)
 • Get2sport er i huset d. 28/2. Vi vil tilbyde at de prøver fægtning.
 • Er ikke gået videre med nyt sted endnu.
 • Møder med Henning om sportslig strategi.
 • Bruttolandshold holdt samling i weekenden.
 • Snakket med ungarer om potentiel afløser til Laith når han er syg.

Økonomi

Den er der ved at komme styr på, så det kan sendes til revisor til godkendelse inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

 • Vi skal snakke om kommisorier
 • Kontingent foreslås kun månedligt
 • Forslag at kontingent forhøjes til 175 så vi kan sende træner med til flere stævner
 • Alle genopstiller.

Træning

 • Opdelingen er ikke helt på plads

Ungeforum

 • Delvis success, men der skal være bedre plan næste gang
 • Snak med Kim fra bokseklub om fællesmøde med deres og vores fægtere

Holdsport

 • Bruttofægtere skal starte

Indretning af rum

Indkaldelse til generalforsamling 2024

TAFF’s ordinære generalforsamling 2024 vil blive afholdt den 06- MAR-2024,  kl 17.30 – 18.30 . Sæt derfor gerne kryds i kalenderen. Mødet afholdes i et mødelokale i Børne og Kulturhuset, hvor klubben holder til.

Dagsorden, regnskab og budget vil blive sendt til jer i en seperat mail senest en uge før generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal sendes til  formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen dvs senest den 21-FEB-2024.

Bemærk at generalforsamlingen er åben for alle foreningens aktive medlemmer- der ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år opnås repræsentation af familiemedlemmer over 15 år.