Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i TAAF

Fredag den 21. september kl. 17.15

Begrundelse for indkaldelse:

Da bestyrelsen i det daglige har været ramt af 2 bestyrelsesmedlemmers børn er stoppet som fægtere, har klubben været ramt af lavt aktivitetsniveau i bestyrelsen. Ønsket er at gøre bestyrelsen fuldtallig igen – og gerne med bestyrelsesmedlemmer, der har tid og lyst til at være aktive. Olivers far Jørgen har tilbudt at træde ind i en aktiv rolle.

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen arbejde på at liste alle løbende opgaver, dels så en opgave som frivillig bliver overskuelig, ligesom ingen forpligtiger sig til opgaver udover den tid, de selv kan overskue (eksempelvis våbenmester).

Samtidigt ønsker bestyrelsen at tilknytte Laith mest muligt til klubben, så fægtere der ønsker dette kan tilvælge specialtræning ud over den tid, hvor Laith træner alle.

Det foreslås at gebyret for alle medlemmer forhøjes til DKK 1.500 pr. halvår (125 kr/md) for at dække klubbens omkostninger til den løbende træning. Samtidigt foreslås det at kontingent for medlemmer, der ønsker at tilvælge specialtræning forhøjes til DKK 2.100 pr. halvår (175 kr/md).

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af to ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer.

6. Muligvis valg af revisor (hvis Jørgen indtræder i bestyrelse, skal vælges ny revisor).

7. Evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *