Bestyrelsesmøde 2022-02-08

Nyt fra formanden

Klubben får noget træningsudstyr fra kommunen.

Kommunen har spurgt om vi kan stå for noget fægtning i skolerne Meena sætter dem i kontakt med forbundet.

Klubben sender 2 fægtere til kadet EM i Serbien (Oliver og Abigale).

Økonomi

Økonomien er god. Klubben giver t-shirt til alle medlemmer med klubloger på og fuld klubdragt til trænerne.

Kommende Generalforsamling

Meena og Michael er på valg og genopstiller begge. Vi skal forsøge at finde et nyt bestyrelsesmedlemmer og nogle suppleanter.

Fastelavn

Afholdes 2. marts (lige efter vinterferien).

Promovering af klubben

Meena har udsendt video på Instagram, og har posted den på Facebook.

Trænere

Laith vil begynde at komme om fredagen, dog ikke nu på fredag pga. stævne.

Status på sabel talentcenteret

Godt samarbejde mellem klubberne, og fægtere til kadet EM.

Samarbejde med vestegnens kårdeklubber

Der er ikke sket noget pga. sygdom.

Talentklub arbejde

Fint møde med Henning om vores klub i kommunens Talent program. Der blev nævnt at kommunen har nogle muligheder for at støtte fægtere til rejser.

Holdsport vs. Michaels program (fch)

Vi sætter holdsport på hold, og arbejder i stedet på at forbedre Michaels program.