Bestyrelsesmøde 2022-09-12

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Flot NM fra TAAFs side, hvor vi hjemtog 9 medaljer på B&U siden. Vi var også meget aktive på hjælpersiden.

Kommunen siger at meget af vores udstyr skal testes for PCB. Hvis det er for kontamineret må det ikke tages med over i det nye hus. Kommunen og bestyrelsen er ved at få det underesøgt.

Vi er ved at skulle indstille til årets idrætsdag i City2. Meena tager sig af at se på det.

Økonomi

Klubben har god økonomi.

Status vedr. træning

Bestyrelsen ønsker at der tages et trænermøde med plan for sæsonen og hvordan trænerne får taget bedst mulig hånd om fægterne til stævner.

Pige-camp og lys-halløj

Der sendes invitation ud snarest til de 2 arrangementer.

Hvilke af emnerne fra dagens møde skal offentliggøres på hjemmesiden?

Eventuelt

Michael skal stå for Ophardt til Rudersdal.