Bestyrelsesmøde 2022-08-15

Referat fra sidste møde

Godkendt

Nyt fra formanden

Meena og Taastrup kommune har hjulpet med at finde haller til Nordiske Mesterskaber, og bestyrelsen har evalueret DFFs indsats forud for NM. Meena er blevet presse-ansvarlig for NM, og sidder med first line of support ved krise.

Der har været mange til træning, både under sommerferien, og til de første par træninger efter ferien.

Økonomi

Økonomien er god.

Status vedr. træning

Der er skruet ekstra op for træningen op til NM. Mange deltager. Vi vil gerne afholde et våbenkursus efter NM.

Nordiske Mesterskaber

Vi har et event i City2 fra kl. 16-18:30, hvor man kan komme op prøve at fægte.

Afholde åbent hus fredag d. 2. september, hvor man kan komme og prøve træning/fægtning, og uddele flyers i City2.

Evt. flyers med invitationer til NM, som kan deles ud af børnene.

Referat fra generalforsamlingen

Godkend, det sendes til underskrift hos de krævede.

Forældremøde?

Evt. samtidig med våbenkursus og kursus i at læse puljeskemaer for både fægtere og forældre. Det vil vi gerne, men ser på det efter NM.

Samarbejde med ALF

Bestyrelsen er for samarbejdet.

Pige-camp

Vi har fået bevilliget penge til at afholde pige-camp i kårdefægtning. Vi vil holde den i en weekend oktober.

Introduktion til regneark

Vi tager gennemgang for nye bestyrelsesmøder i September, hvor vi introducere vores plan og uddeler opgaver.

Eventuelt

V har kort diskuteret, hvad der skal ske hvis Covid kommer tilbage.