Om

Taastrup fægteklub er oprettet i September 2015, som en del af et projekt fra Dansk Fægteforbund (DFF), om at udbrede fægtningen til flere, og med støtte fra Høje Taastrup kommune.

Klubben havde stiftende generalforsamling d. 20. november 2015.

Planen er at klubbens størrelse skal øges kraftigt over de næste par år.

I klubbens første 5 år er klubben vokset fra 5 medlemmer til mere end 20, og har nu egen fægtemester tilknyttet som leder af træningen. Som det kan ses på resultaterne har dette ført til flere medaljer, både i Danmark og i udlandet.

I juni 2020 blev klubben optaget i Høje Taastrup Kommunes talentklub program.

Hvad er vigtigt for os

At have det sjovt

Skal man lære noget nyt, går det meget nemmere hvis man har det sjovt samtidig.

Sammenhold

Selvom fægtning er en individuel sportsgren, er det vigtigt at vi holder sammen i klubben.

Helhed

Fægtning træner hele kroppen, og det mentale samtidig.

 

Vedtægter:

Databehandlingspolitik:

Bilag 1 – Privatlivspolitik

Bilag 2 – fortegnelsespligten