Ekstraordinær generalforsamling

Hermed en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 11 oktober kl 18.45 . Mødet holdes i mødelokalet på første sal i Idræts og kulturhuset.

Vi er desværre i den uheldige situation at klubben skal have valgt en ny kasserer.  Jørgen, der allerede er bestyrelsesmedlem, har været så sød at stille op til posten.  Skulle nogen af jer andre have lyst til at stille op til kasserer posten, er I meget velkomne til at tage fat i formanden.

Skulle  Jørgen blive valgt som  kasserer, vil han kun være kasserer frem til næste generalforsamling. Det  betyder desuden også,  at vi kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Tag fat i formanden hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsen, og være med til udvikle klubben.

Til  generalforsamlingen i marts lykkedes det os desværre ikke at få bestyrelses-suppleanter.  

Dagsorden for generalforsamlingen bliver:

-Valg af kasserer

– Valg af nyt bestyrelsesmedlem

– Valg af 2 suppleanter

Vel mødt.

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlemmer,

TAFF’s ordinære generalforsamling 2023 vil blive afholdt den 08-MAR-2023,  kl 17.30 – 18.30 . Sæt derfor gerne kryds i kalenderen. Mødet afholdes i et mødelokale i det nye Børne og Kulturhus- hvor klubben holder til.

Dagsorden, regnskab og budget vil blive sendt til jer i en seperat mail senest en uge før generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal sendes til  formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen dvs senest den 22-FEB-2023.

Bemærk at generalforsmalingen er åben for alle foreningens aktive medlemmer- der ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år opnås repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 2022-05-17

Referat fra sidste møde godkendt.

Nyt fra formanden

  • Vi har fået to nye fra andre klubber. De virker til at være faldet godt til
  • Vi bør sikre at fægterne holder forbindelsen til deres gamle klubber, så vidt som muligt
  • Vores fægtere har deltaget i en del stævner, specielt på kårde, og de gør det rimeligt godt
  • Meena skal til talent og elite-udvalgs kursus på torsdag
  • Gadehavefestival, Søndag kl. 13:00
  • Nordiske mesterskaber kommer måske til at blive afholdt i Taastrup 23 – 28 august

Økonomi

Stadig god økonomi. En del af pengene er stadig bundet til specielle formål.

Status

Laith er kommet hver anden fredag, og Michael har stået alene med træningen nogle gange.

Samarbejde med ALF

Vi har fået et oplæg til samarbejdet, som vi skal have meldt tilbage på.

Klubmesterskab

Vi prøver at få drikkedunke fra

Michael snakker med Laith om formatet på Klubmesterskabet, evt. med sommerfest bagefter.

Rekrutering

Meena vil prøve at oprette opdateret ny Flyer i løbet af den næste måned.

Michael skal til Reerslev skoles idrætsdag d. 25 maj og kommunens B-fit d. 1 juni.

Introduktion til regneark med klubmål

Bliver udskudt pga. travlhed.

Bruttolandsholdsfægtere

Vi skal spørge relevante fægtere om de vil indstilles.

Bestyrelsesmøde 2022-03-08

Tilstede: Meena, Michael, Steen og Niels Kristian

Referat fra sidste møde mangler at blive sendt.

Nyt fra formanden

Samarbejde med ALF: Der er aftalt møde om opstart.
Skolesamarbejde om skolerne er sendt videre med Børne Fægtefonden. Men de har været ramt af Corona.
Stævne i GLF hvor vores fægtere klarede det godt.
Oliver var til Junior EM, og fik gode erfaringer, selv om det ikke blev til medaljer.

Økonomi

Økonomien er stadig god.

Diskussion af budget og regnskab for 2021. Endelig påtegning fra revisor mangler.

Generalforsamling

Det meste er på plads til generalforsamlingen på fredag.

Evt.

Klubben køber påskeæg til sidste træning.

Foreløbig dato for Klubmesterskab d. 18-19 juni.

Bestyrelsesmøde 2022-02-08

Nyt fra formanden

Klubben får noget træningsudstyr fra kommunen.

Kommunen har spurgt om vi kan stå for noget fægtning i skolerne Meena sætter dem i kontakt med forbundet.

Klubben sender 2 fægtere til kadet EM i Serbien (Oliver og Abigale).

Økonomi

Økonomien er god. Klubben giver t-shirt til alle medlemmer med klubloger på og fuld klubdragt til trænerne.

Kommende Generalforsamling

Meena og Michael er på valg og genopstiller begge. Vi skal forsøge at finde et nyt bestyrelsesmedlemmer og nogle suppleanter.

Fastelavn

Afholdes 2. marts (lige efter vinterferien).

Promovering af klubben

Meena har udsendt video på Instagram, og har posted den på Facebook.

Trænere

Laith vil begynde at komme om fredagen, dog ikke nu på fredag pga. stævne.

Status på sabel talentcenteret

Godt samarbejde mellem klubberne, og fægtere til kadet EM.

Samarbejde med vestegnens kårdeklubber

Der er ikke sket noget pga. sygdom.

Talentklub arbejde

Fint møde med Henning om vores klub i kommunens Talent program. Der blev nævnt at kommunen har nogle muligheder for at støtte fægtere til rejser.

Holdsport vs. Michaels program (fch)

Vi sætter holdsport på hold, og arbejder i stedet på at forbedre Michaels program.

Bestyrelsesmøde 2021-12-15

Nyt fra formanden

Meena har været til møde i Idrættens samråd, og er valgt som 3. suppleant. Der blev nævnt at man for at tiltrække medlemmer kunne Have klippekortsordning og/eller rabat for studenter/pensionister

Formanden har været på besøg i det nye Børnekulturhus, som vi forhåbentlig kan flytte ind i Januar 2023. Der er plads til 10 piste og nok også plads til vores udstyr. Vi skal være opmærksomme på at der vil være kamp om pladsen i Hallen.

Vores fægtere gør det rigtigt godt, og det er godt at de nye fægtere tør tage til stævner.

Vi har fået en sponsor der har givet 4000 kr. i produkter som vi kan give til fægterne.

Klubtøj er skubbet til efter nytår pga. Corona.

Økonomi

Økonomien er god.

Promovering

Spørgeskema til vores fægtere for at finde ud af hvad der har fået dem til at vælge at prøve fægtning, og hvad der har fået dem til at blive

Facebook annonce om at prøve fægtning for voksne, for at fange folk med nytårsfortsæt.

Træning

Vi har fået en del nye fægtere.

Laith er startet hver anden tirsdag på sabel. Han er endnu ikke startet i Roskilde, og han planlægger at starte i det nye år starte om fredagen på kårde.

Fredagen er åben for fægtning på alle våben.

Sabel Talentcenter

Der er fremskridt, men det hele har været hemmet af Corona, hvilket har gjort at stævner er blevet aflyst. Der er øget samarbejde mellem klubberne i projektet (RFK, TAAF, ALF, SFK).

Sabeltræningen er blevet strammet noget op, da mange af de udenlandske fægtere er fysisk stærkere.

Vestegns kårdeklub samarbejde

Meena har haft samtale med ALF, hvor der skal holdes møde i Januar måned.

Bestyrelsesmøde 2021-10-20

Nyt fra formanden

Vi har dygtige fægtere, der klarer sig godt til stævner, også dem som ikke har fægtet så længe.

Vores aftale med OK benzin fungere, og vi har fået det første beløb.

Økonomi

Vores økonomi er ok.

Status vedr kasserer posten

Kasseren har stadig ikke adgang til bankkontoen, men der arbejdes på det.

Promovering af klubben og rekruttering af nye medlemmer

Vi skal igang med at få flere medlemmer. Vores SoMe ansvarlig ser på en folder til SFO’er.

Vi skal have undersøgt, hvor og hvordan vi har held med at få nye medlemmer.

Træning

Vi har en gruppe fægtere der kommer fast til træningen på kårde, men mangler både voksenfægtere og ungdomsfægtere.

Der er kommet nye og prøve fægtning til alle de sidste træninger på kårde.

Status vedr Laith, plan B?

Laith er begyndt at komme til Sabeltræning hver anden tirsdag.

Vi holder fast i Martin som kårdetræner så længe som muligt, men hvis han stopper, så kan vi muligvis tage fat på Mads Eriksen.

Status vedr sabel talentcenter

Der har været møde med forældrene, og snakket om styrketræning.

Samarbejde med Vestegns kårdeklubber

Meena har snakket med Albertslund om mere samarbejde på kårde. Det kunne også være samarbejde med andre klubber, som f.eks. Slagelse.

TAAF talentklub arbejde

Møde 3. november.

Sociale aktiviteter

Bowling efter efterårsferien.

Lidt Halloween hygge fredag i uge 43.

Eventuelt

Der er en forældre der har indvilliget at prøve at sy klubmærker på klubbens jakker.

Vi ser på om der skal laves nye klub t-shirts, da der er kommet en del nye medlemmer, og mange af de gamle medlemmer er vokset fra t-shirts.

Bestyrelsesmøde, Jan 2021

Klubben har fået en masse udstyr der er klar til når vi kan vende tilbage.

Da vi ikke forventer at restriktionerne bliver løftet d. 17 januar, vil der ikke blive opkrævet gebyr for Talent træning før vi er tilbage i klubben. Derudover vil en reduktion af det almene kontingent pga. Corona blive taget op i forbindelse med Generalforsamlingen.

Grundet at bestyrelsen ønsker at kunne afholde generalforsamlingen fysisk, hvis muligt vil den blive udskudt. I første omgang satser vi på at holde forsamlingen den 16. marts.

Laith afholder virtuel træning. 1 gang kårde, 1 gang sabel og en gang åben træning.

Klubben har fået en ny midlertidig kasserer indtil generalforsamlingen, da Thomas har valgt at forlade posten.

Bestyrelsesmøde, okt. 2020

Her er nogle highlights fra bestyrelsesmødet i går.

Klubudvikling

På trods af udfordringerne med Covid-19, følger vi godt med i vores plan om, at udvikle klubben, og ser på nuværende tidspunkt ud til, at kunne komme i mål med næsten alle de mål, bestyrelsen havde sat for 2020.

Personlige sponsorater

Klubben er ved at udvikle en politik for håndtering af personlige sponsorater. For mere information, kontakt Sponsorudvalget eller Bestyrelsen.

Træning under Covid-19

Grundet Covid-19 er vi nødt til at foretage holdopdeling, da vi ellers risikere at komme over de tilladte 10 personer, hvis der er deltagere over 21.

  1. Børn under 10 år og begyndere: Fægter i Hal B (med måtterne), og bruger indgangen til denne hal.
  2. Erfarne fægtere over 10 år: Fægter i Hal A, og bruger den normale indgang.

I tilfælde af få fægtere, eller ingen fremmødte voksne kan trænerne vælge at slå de 2 hold sammen.

I tilfælde af at der er mere end 9 fægtere på et hold med deltagelse af voksenfægtere kan trænerne flytte fægtere fra det ene hold til det andet.

Halloween aflyst

Grundet de nye restriktioner for Covid-19, er vi desværre nødt til at aflyse afholdelsen af vores årlige Halloween fægtning.