Bestyrelsesmøde 2022-10-24

Nyt fra formanden
Vi har haft Pige Camp, og det var en success. Det samme var lyssværds-fægtning arrangementet.
Det går godt til stævner. Vores fægtere gør det godt. Og det er godt at der kommer nye til.
Det lyder stadig til at vi kan flytte til nye lokaler til Nytår, så der får vi nok brug for hjælp fra forældre.
Økonomi
Det ser stadig godt ud.
Vi har fået nogle penge fra Kommunen.
Træning
Laith er tilbage alle træninger. I øjeblikket arbejdes der meget med basal fægteteknik.
Sociale aktiviteter
Halloween på fredag.
Bowling i City 2 d. 2. november, hvor klubben ellers er lukket af valget.
Vi holder også juleafslutning som normalt.
Rekruttering
Vi ser på at starte voksen kampagne når vi når Nytår.
Klubben går mere på TikTok og Instagram.

Bestyrelsesmøde 2022-09-12

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Flot NM fra TAAFs side, hvor vi hjemtog 9 medaljer på B&U siden. Vi var også meget aktive på hjælpersiden.

Kommunen siger at meget af vores udstyr skal testes for PCB. Hvis det er for kontamineret må det ikke tages med over i det nye hus. Kommunen og bestyrelsen er ved at få det underesøgt.

Vi er ved at skulle indstille til årets idrætsdag i City2. Meena tager sig af at se på det.

Økonomi

Klubben har god økonomi.

Status vedr. træning

Bestyrelsen ønsker at der tages et trænermøde med plan for sæsonen og hvordan trænerne får taget bedst mulig hånd om fægterne til stævner.

Pige-camp og lys-halløj

Der sendes invitation ud snarest til de 2 arrangementer.

Hvilke af emnerne fra dagens møde skal offentliggøres på hjemmesiden?

Eventuelt

Michael skal stå for Ophardt til Rudersdal.

Bestyrelsesmøde 2022-08-15

Referat fra sidste møde

Godkendt

Nyt fra formanden

Meena og Taastrup kommune har hjulpet med at finde haller til Nordiske Mesterskaber, og bestyrelsen har evalueret DFFs indsats forud for NM. Meena er blevet presse-ansvarlig for NM, og sidder med first line of support ved krise.

Der har været mange til træning, både under sommerferien, og til de første par træninger efter ferien.

Økonomi

Økonomien er god.

Status vedr. træning

Der er skruet ekstra op for træningen op til NM. Mange deltager. Vi vil gerne afholde et våbenkursus efter NM.

Nordiske Mesterskaber

Vi har et event i City2 fra kl. 16-18:30, hvor man kan komme op prøve at fægte.

Afholde åbent hus fredag d. 2. september, hvor man kan komme og prøve træning/fægtning, og uddele flyers i City2.

Evt. flyers med invitationer til NM, som kan deles ud af børnene.

Referat fra generalforsamlingen

Godkend, det sendes til underskrift hos de krævede.

Forældremøde?

Evt. samtidig med våbenkursus og kursus i at læse puljeskemaer for både fægtere og forældre. Det vil vi gerne, men ser på det efter NM.

Samarbejde med ALF

Bestyrelsen er for samarbejdet.

Pige-camp

Vi har fået bevilliget penge til at afholde pige-camp i kårdefægtning. Vi vil holde den i en weekend oktober.

Introduktion til regneark

Vi tager gennemgang for nye bestyrelsesmøder i September, hvor vi introducere vores plan og uddeler opgaver.

Eventuelt

V har kort diskuteret, hvad der skal ske hvis Covid kommer tilbage.

Bestyrelsesmøde 2022-01-11

Nyt fra formanden

Muligt samarbejde med kommunen om medlemmer på klippekortsordning.

Økonomi

Klubbens økonomi er stadig god. En del af pengene er bunde til specielle formål.

Træning

Laith forventer at komme tilbage om fredagen.

Martin er stoppet pga. nyt arbejde.

Vi se på at få nogle af de unge til at fungere som hjælpetrænere.

Rekrutering og promovering

Fortsætter på nuværende niveau. Voksenhold er udskudt pga. trænersituationen.

Generalforsamling

Grundet at vi ønsker en generalforsamling med fysisk fremmøde, vil vi skubbe datoen til d. 11. marts.

Holdsport

Bestyrelsen kigger på hvor meget der kan integreres med vores nuværende programmer.

Talentklubarbejde

Møde med konsulent d. 3 Februar

Ny sponsor: Axon Profil

Axon Profil sponsorerer os med produkter med logotryk og tilbyder tusindvis af forskellige reklameartikler med tryk til virksomheder og foreninger. Vi er glade for samarbejdet og uanset om du leder efter termokrus, t-shirts eller huer med logo, har de med garanti det du søger.