Bestyrelsesmøde 2024-02-20

Referatet godkendes

Formandens beretning

 • Fægtere med til EM
 • Haidar afslutter foreningsuddannelse
 • Pigehyggeaften sammen med HFK i April, i samme stil som hos os for 2 år siden
 • Gode resultater på sabel ved Københavnsmesterskaber
 • Vi starter mini musketer igen (SFO stiller med børn)
 • Get2sport er i huset d. 28/2. Vi vil tilbyde at de prøver fægtning.
 • Er ikke gået videre med nyt sted endnu.
 • Møder med Henning om sportslig strategi.
 • Bruttolandshold holdt samling i weekenden.
 • Snakket med ungarer om potentiel afløser til Laith når han er syg.

Økonomi

Den er der ved at komme styr på, så det kan sendes til revisor til godkendelse inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

 • Vi skal snakke om kommisorier
 • Kontingent foreslås kun månedligt
 • Forslag at kontingent forhøjes til 175 så vi kan sende træner med til flere stævner
 • Alle genopstiller.

Træning

 • Opdelingen er ikke helt på plads

Ungeforum

 • Delvis success, men der skal være bedre plan næste gang
 • Snak med Kim fra bokseklub om fællesmøde med deres og vores fægtere

Holdsport

 • Bruttofægtere skal starte

Indretning af rum

Indkaldelse til generalforsamling 2024

TAFF’s ordinære generalforsamling 2024 vil blive afholdt den 06- MAR-2024,  kl 17.30 – 18.30 . Sæt derfor gerne kryds i kalenderen. Mødet afholdes i et mødelokale i Børne og Kulturhuset, hvor klubben holder til.

Dagsorden, regnskab og budget vil blive sendt til jer i en seperat mail senest en uge før generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal sendes til  formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen dvs senest den 21-FEB-2024.

Bemærk at generalforsamlingen er åben for alle foreningens aktive medlemmer- der ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år opnås repræsentation af familiemedlemmer over 15 år.

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 11 oktober kl 18.45 . Mødet holdes i mødelokalet på første sal i Idræts og kulturhuset.

Vi er desværre i den uheldige situation at klubben skal have valgt en ny kasserer.  Jørgen, der allerede er bestyrelsesmedlem, har været så sød at stille op til posten.  Skulle nogen af jer andre have lyst til at stille op til kasserer posten, er I meget velkomne til at tage fat i formanden.

Skulle  Jørgen blive valgt som  kasserer, vil han kun være kasserer frem til næste generalforsamling. Det  betyder desuden også,  at vi kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Tag fat i formanden hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsen, og være med til udvikle klubben.

Til  generalforsamlingen i marts lykkedes det os desværre ikke at få bestyrelses-suppleanter.  

Dagsorden for generalforsamlingen bliver:

-Valg af kasserer

– Valg af nyt bestyrelsesmedlem

– Valg af 2 suppleanter

Vel mødt.

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlemmer,

TAFF’s ordinære generalforsamling 2023 vil blive afholdt den 08-MAR-2023,  kl 17.30 – 18.30 . Sæt derfor gerne kryds i kalenderen. Mødet afholdes i et mødelokale i det nye Børne og Kulturhus- hvor klubben holder til.

Dagsorden, regnskab og budget vil blive sendt til jer i en seperat mail senest en uge før generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal sendes til  formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen dvs senest den 22-FEB-2023.

Bemærk at generalforsmalingen er åben for alle foreningens aktive medlemmer- der ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år opnås repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 2022-10-24

Nyt fra formanden
Vi har haft Pige Camp, og det var en success. Det samme var lyssværds-fægtning arrangementet.
Det går godt til stævner. Vores fægtere gør det godt. Og det er godt at der kommer nye til.
Det lyder stadig til at vi kan flytte til nye lokaler til Nytår, så der får vi nok brug for hjælp fra forældre.
Økonomi
Det ser stadig godt ud.
Vi har fået nogle penge fra Kommunen.
Træning
Laith er tilbage alle træninger. I øjeblikket arbejdes der meget med basal fægteteknik.
Sociale aktiviteter
Halloween på fredag.
Bowling i City 2 d. 2. november, hvor klubben ellers er lukket af valget.
Vi holder også juleafslutning som normalt.
Rekruttering
Vi ser på at starte voksen kampagne når vi når Nytår.
Klubben går mere på TikTok og Instagram.

Bestyrelsesmøde 2022-09-12

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Flot NM fra TAAFs side, hvor vi hjemtog 9 medaljer på B&U siden. Vi var også meget aktive på hjælpersiden.

Kommunen siger at meget af vores udstyr skal testes for PCB. Hvis det er for kontamineret må det ikke tages med over i det nye hus. Kommunen og bestyrelsen er ved at få det underesøgt.

Vi er ved at skulle indstille til årets idrætsdag i City2. Meena tager sig af at se på det.

Økonomi

Klubben har god økonomi.

Status vedr. træning

Bestyrelsen ønsker at der tages et trænermøde med plan for sæsonen og hvordan trænerne får taget bedst mulig hånd om fægterne til stævner.

Pige-camp og lys-halløj

Der sendes invitation ud snarest til de 2 arrangementer.

Hvilke af emnerne fra dagens møde skal offentliggøres på hjemmesiden?

Eventuelt

Michael skal stå for Ophardt til Rudersdal.

Bestyrelsesmøde 2022-08-15

Referat fra sidste møde

Godkendt

Nyt fra formanden

Meena og Taastrup kommune har hjulpet med at finde haller til Nordiske Mesterskaber, og bestyrelsen har evalueret DFFs indsats forud for NM. Meena er blevet presse-ansvarlig for NM, og sidder med first line of support ved krise.

Der har været mange til træning, både under sommerferien, og til de første par træninger efter ferien.

Økonomi

Økonomien er god.

Status vedr. træning

Der er skruet ekstra op for træningen op til NM. Mange deltager. Vi vil gerne afholde et våbenkursus efter NM.

Nordiske Mesterskaber

Vi har et event i City2 fra kl. 16-18:30, hvor man kan komme op prøve at fægte.

Afholde åbent hus fredag d. 2. september, hvor man kan komme og prøve træning/fægtning, og uddele flyers i City2.

Evt. flyers med invitationer til NM, som kan deles ud af børnene.

Referat fra generalforsamlingen

Godkend, det sendes til underskrift hos de krævede.

Forældremøde?

Evt. samtidig med våbenkursus og kursus i at læse puljeskemaer for både fægtere og forældre. Det vil vi gerne, men ser på det efter NM.

Samarbejde med ALF

Bestyrelsen er for samarbejdet.

Pige-camp

Vi har fået bevilliget penge til at afholde pige-camp i kårdefægtning. Vi vil holde den i en weekend oktober.

Introduktion til regneark

Vi tager gennemgang for nye bestyrelsesmøder i September, hvor vi introducere vores plan og uddeler opgaver.

Eventuelt

V har kort diskuteret, hvad der skal ske hvis Covid kommer tilbage.

Bestyrelsesmøde 2022-05-17

Referat fra sidste møde godkendt.

Nyt fra formanden

 • Vi har fået to nye fra andre klubber. De virker til at være faldet godt til
 • Vi bør sikre at fægterne holder forbindelsen til deres gamle klubber, så vidt som muligt
 • Vores fægtere har deltaget i en del stævner, specielt på kårde, og de gør det rimeligt godt
 • Meena skal til talent og elite-udvalgs kursus på torsdag
 • Gadehavefestival, Søndag kl. 13:00
 • Nordiske mesterskaber kommer måske til at blive afholdt i Taastrup 23 – 28 august

Økonomi

Stadig god økonomi. En del af pengene er stadig bundet til specielle formål.

Status

Laith er kommet hver anden fredag, og Michael har stået alene med træningen nogle gange.

Samarbejde med ALF

Vi har fået et oplæg til samarbejdet, som vi skal have meldt tilbage på.

Klubmesterskab

Vi prøver at få drikkedunke fra

Michael snakker med Laith om formatet på Klubmesterskabet, evt. med sommerfest bagefter.

Rekrutering

Meena vil prøve at oprette opdateret ny Flyer i løbet af den næste måned.

Michael skal til Reerslev skoles idrætsdag d. 25 maj og kommunens B-fit d. 1 juni.

Introduktion til regneark med klubmål

Bliver udskudt pga. travlhed.

Bruttolandsholdsfægtere

Vi skal spørge relevante fægtere om de vil indstilles.

Bestyrelsesmøde 2022-03-08

Tilstede: Meena, Michael, Steen og Niels Kristian

Referat fra sidste møde mangler at blive sendt.

Nyt fra formanden

Samarbejde med ALF: Der er aftalt møde om opstart.
Skolesamarbejde om skolerne er sendt videre med Børne Fægtefonden. Men de har været ramt af Corona.
Stævne i GLF hvor vores fægtere klarede det godt.
Oliver var til Junior EM, og fik gode erfaringer, selv om det ikke blev til medaljer.

Økonomi

Økonomien er stadig god.

Diskussion af budget og regnskab for 2021. Endelig påtegning fra revisor mangler.

Generalforsamling

Det meste er på plads til generalforsamlingen på fredag.

Evt.

Klubben køber påskeæg til sidste træning.

Foreløbig dato for Klubmesterskab d. 18-19 juni.

Bestyrelsesmøde 2022-02-08

Nyt fra formanden

Klubben får noget træningsudstyr fra kommunen.

Kommunen har spurgt om vi kan stå for noget fægtning i skolerne Meena sætter dem i kontakt med forbundet.

Klubben sender 2 fægtere til kadet EM i Serbien (Oliver og Abigale).

Økonomi

Økonomien er god. Klubben giver t-shirt til alle medlemmer med klubloger på og fuld klubdragt til trænerne.

Kommende Generalforsamling

Meena og Michael er på valg og genopstiller begge. Vi skal forsøge at finde et nyt bestyrelsesmedlemmer og nogle suppleanter.

Fastelavn

Afholdes 2. marts (lige efter vinterferien).

Promovering af klubben

Meena har udsendt video på Instagram, og har posted den på Facebook.

Trænere

Laith vil begynde at komme om fredagen, dog ikke nu på fredag pga. stævne.

Status på sabel talentcenteret

Godt samarbejde mellem klubberne, og fægtere til kadet EM.

Samarbejde med vestegnens kårdeklubber

Der er ikke sket noget pga. sygdom.

Talentklub arbejde

Fint møde med Henning om vores klub i kommunens Talent program. Der blev nævnt at kommunen har nogle muligheder for at støtte fægtere til rejser.

Holdsport vs. Michaels program (fch)

Vi sætter holdsport på hold, og arbejder i stedet på at forbedre Michaels program.