Bestyrelsesmøde 2022-01-11

Nyt fra formanden

Muligt samarbejde med kommunen om medlemmer på klippekortsordning.

Økonomi

Klubbens økonomi er stadig god. En del af pengene er bunde til specielle formål.

Træning

Laith forventer at komme tilbage om fredagen.

Martin er stoppet pga. nyt arbejde.

Vi se på at få nogle af de unge til at fungere som hjælpetrænere.

Rekrutering og promovering

Fortsætter på nuværende niveau. Voksenhold er udskudt pga. trænersituationen.

Generalforsamling

Grundet at vi ønsker en generalforsamling med fysisk fremmøde, vil vi skubbe datoen til d. 11. marts.

Holdsport

Bestyrelsen kigger på hvor meget der kan integreres med vores nuværende programmer.

Talentklubarbejde

Møde med konsulent d. 3 Februar

Bestyrelsesmøde 2021-12-15

Nyt fra formanden

Meena har været til møde i Idrættens samråd, og er valgt som 3. suppleant. Der blev nævnt at man for at tiltrække medlemmer kunne Have klippekortsordning og/eller rabat for studenter/pensionister

Formanden har været på besøg i det nye Børnekulturhus, som vi forhåbentlig kan flytte ind i Januar 2023. Der er plads til 10 piste og nok også plads til vores udstyr. Vi skal være opmærksomme på at der vil være kamp om pladsen i Hallen.

Vores fægtere gør det rigtigt godt, og det er godt at de nye fægtere tør tage til stævner.

Vi har fået en sponsor der har givet 4000 kr. i produkter som vi kan give til fægterne.

Klubtøj er skubbet til efter nytår pga. Corona.

Økonomi

Økonomien er god.

Promovering

Spørgeskema til vores fægtere for at finde ud af hvad der har fået dem til at vælge at prøve fægtning, og hvad der har fået dem til at blive

Facebook annonce om at prøve fægtning for voksne, for at fange folk med nytårsfortsæt.

Træning

Vi har fået en del nye fægtere.

Laith er startet hver anden tirsdag på sabel. Han er endnu ikke startet i Roskilde, og han planlægger at starte i det nye år starte om fredagen på kårde.

Fredagen er åben for fægtning på alle våben.

Sabel Talentcenter

Der er fremskridt, men det hele har været hemmet af Corona, hvilket har gjort at stævner er blevet aflyst. Der er øget samarbejde mellem klubberne i projektet (RFK, TAAF, ALF, SFK).

Sabeltræningen er blevet strammet noget op, da mange af de udenlandske fægtere er fysisk stærkere.

Vestegns kårdeklub samarbejde

Meena har haft samtale med ALF, hvor der skal holdes møde i Januar måned.

Ny sponsor: Axon Profil

Axon Profil sponsorerer os med produkter med logotryk og tilbyder tusindvis af forskellige reklameartikler med tryk til virksomheder og foreninger. Vi er glade for samarbejdet og uanset om du leder efter termokrus, t-shirts eller huer med logo, har de med garanti det du søger.

Bestyrelsesmøde 2021-10-20

Nyt fra formanden

Vi har dygtige fægtere, der klarer sig godt til stævner, også dem som ikke har fægtet så længe.

Vores aftale med OK benzin fungere, og vi har fået det første beløb.

Økonomi

Vores økonomi er ok.

Status vedr kasserer posten

Kasseren har stadig ikke adgang til bankkontoen, men der arbejdes på det.

Promovering af klubben og rekruttering af nye medlemmer

Vi skal igang med at få flere medlemmer. Vores SoMe ansvarlig ser på en folder til SFO’er.

Vi skal have undersøgt, hvor og hvordan vi har held med at få nye medlemmer.

Træning

Vi har en gruppe fægtere der kommer fast til træningen på kårde, men mangler både voksenfægtere og ungdomsfægtere.

Der er kommet nye og prøve fægtning til alle de sidste træninger på kårde.

Status vedr Laith, plan B?

Laith er begyndt at komme til Sabeltræning hver anden tirsdag.

Vi holder fast i Martin som kårdetræner så længe som muligt, men hvis han stopper, så kan vi muligvis tage fat på Mads Eriksen.

Status vedr sabel talentcenter

Der har været møde med forældrene, og snakket om styrketræning.

Samarbejde med Vestegns kårdeklubber

Meena har snakket med Albertslund om mere samarbejde på kårde. Det kunne også være samarbejde med andre klubber, som f.eks. Slagelse.

TAAF talentklub arbejde

Møde 3. november.

Sociale aktiviteter

Bowling efter efterårsferien.

Lidt Halloween hygge fredag i uge 43.

Eventuelt

Der er en forældre der har indvilliget at prøve at sy klubmærker på klubbens jakker.

Vi ser på om der skal laves nye klub t-shirts, da der er kommet en del nye medlemmer, og mange af de gamle medlemmer er vokset fra t-shirts.

Bestyrelsesmøde, Jan 2021

Klubben har fået en masse udstyr der er klar til når vi kan vende tilbage.

Da vi ikke forventer at restriktionerne bliver løftet d. 17 januar, vil der ikke blive opkrævet gebyr for Talent træning før vi er tilbage i klubben. Derudover vil en reduktion af det almene kontingent pga. Corona blive taget op i forbindelse med Generalforsamlingen.

Grundet at bestyrelsen ønsker at kunne afholde generalforsamlingen fysisk, hvis muligt vil den blive udskudt. I første omgang satser vi på at holde forsamlingen den 16. marts.

Laith afholder virtuel træning. 1 gang kårde, 1 gang sabel og en gang åben træning.

Klubben har fået en ny midlertidig kasserer indtil generalforsamlingen, da Thomas har valgt at forlade posten.

Bestyrelsesmøde, okt. 2020

Her er nogle highlights fra bestyrelsesmødet i går.

Klubudvikling

På trods af udfordringerne med Covid-19, følger vi godt med i vores plan om, at udvikle klubben, og ser på nuværende tidspunkt ud til, at kunne komme i mål med næsten alle de mål, bestyrelsen havde sat for 2020.

Personlige sponsorater

Klubben er ved at udvikle en politik for håndtering af personlige sponsorater. For mere information, kontakt Sponsorudvalget eller Bestyrelsen.

Træning under Covid-19

Grundet Covid-19 er vi nødt til at foretage holdopdeling, da vi ellers risikere at komme over de tilladte 10 personer, hvis der er deltagere over 21.

  1. Børn under 10 år og begyndere: Fægter i Hal B (med måtterne), og bruger indgangen til denne hal.
  2. Erfarne fægtere over 10 år: Fægter i Hal A, og bruger den normale indgang.

I tilfælde af få fægtere, eller ingen fremmødte voksne kan trænerne vælge at slå de 2 hold sammen.

I tilfælde af at der er mere end 9 fægtere på et hold med deltagelse af voksenfægtere kan trænerne flytte fægtere fra det ene hold til det andet.

Halloween aflyst

Grundet de nye restriktioner for Covid-19, er vi desværre nødt til at aflyse afholdelsen af vores årlige Halloween fægtning.

Vinder af Foreningsprisen 2020

Det var med stor overraskelse og glæde at vi i går til træningen fik besøg af Michael Ziegler, Høje Taastrups borgmester, der sammen med en repræsentant for Danske Bank kunne fortælle os at vi have vundet Foreningsprisen 2020 i Høje Taastrup kommune.

Med den store ære følger en præmie på 25.000, som Danske Bank har sponsoreret.

Blandt begrundelserne for at vi blev udvalgt til at vinde prisen var:

– det store engagement fra bestyrelse, medlemmer og frivillige, både i klubben og lokalt,

– at Taastrup Fægteklub gerne møder op når der er arrangementer,

– at klubben på sine bare 5 år har opnået at blive Talent klub i Taastrup, og år efter år har hjemtaget mange medaljer fra DM.