Sportsligt udvalg

Medlemmer

 • Michael Hansen
 • Laith Shahrestani
 • Jørgen Wulff Rasmussen

Sammensætning

Sportsligt udvalg består af 3-4 personer bestående af den ansvarlige træner, et bestyrelsesmedlem og en-to menige udvalgsmedlemmer med sportslig erfaring. De to øvrige udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Udvalget skal være på plads senest med udgangen af juni måned.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarlig. . Den bestyrelsesansvarlige er ansvarlig for at udvalget holder bestyrelsen orienteret via referater. Udvalget skal arbejde ud fra de sportslige strategier, der er udarbejdet af bestyrelsen. Udvalget skal sikre at trænere og medlemmer kender til, og respekterer klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at fægtetræning og turneringsdeltagelse fungerer optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet. Det sportslige udvalg er ansvarligt for at sikre at der er udarbejdet en årsplan for træningen.

I krisesituationer er det kun formanden, som udtaler sig.

Opgaver

Det sportslige udvalg har følgende opgaver:

 • Implementere, evaluere og opdaterede den sportslige strategi
 • Kontakt til trænere og hjælpetrænere
 • Rekrutterer trænere og hjælpetrænere (bestyrelsen ansætter/afskediger)
 • Konfliktløsning – fægtere/forældre/trænere
 • Udarbejde kontrakter (omkostningsdækning/lønnet)
 • Information/kommunikation til fægtere/forældre om bl.a. træningsplaner samt sportslig struktur
 • Ansvarlig for afvikling af opstartsmøde
 • Kontakt til forbundet omkring sportslige spørgsmål
 • Udarbejdelse af uddannelsesplaner ud fra skema for hjælpetrænere, trænere og fægtemester – dokumenteres på skrift (august)
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af de sportslige resultater for alle fægtere
 • Talentudvikling efter strategi der godkendes af bestyrelsen
 • Udarbejde referat på møderne
 • Ansvar for våbenmester og uddannelse af samme
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, der handler om sportslige resultater , trænere og sportslige strategier i samarbejde med kommunikationsudvalget.
 • Ansvarlig for stævnetilmelding?
 • Udarbejdelse af årsplan for stævne/lejr-deltagelse 2 gange årligt (august og november)
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (august)
 • Udarbejdelse af et budget for sportsligt udvalg (december)
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af stævnekasse
 • Ansvarlig for klubbens førstehjælpskasser (der inkluderer førstehjælpskasse til stævner).
 • Ansøge Eliteidrætsbestyrelsen i HTK om midler i samarbejde med udvalget for sponsor og fonde
 • Indstille til køb af nyt udstyr, samt ansøge fonde, puljer i samarbejde med udvalget for sponsor og fonde
 • Deltage i HTKs Talentforum

Kvalifikationer

Medlemmerne af Sportsligt udvalg vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende sportslig struktur til bunds
 • Indgående kendskab til forbundets ATK og kendskab til Team Danmarks ATK i nyeste version
 • Kendskab til idrætspsykologi

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.

Estimeret timeforbrug (Udestår)

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecI alt
Sum