Sportsligt udvalg

Medlemmer

 • Jørgen Wulff Rasmussen (Bestyrelsesmedlem)
 • Michael Hansen
 • Jacob Pedersen
 • Charlotte Norske Dahl

Kommisorium

Link til kommisorium

Sammensætning

Sportsligt udvalg består af 3-4 personer bestående af den ansvarlige træner, et bestyrelsesmedlem og en-to menige udvalgsmedlemmer med sportslig erfaring. De to øvrige udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget.

Ansvar & myndighed

 • Udvalget er budgetansvarlig. . Den bestyrelsesansvarlige er ansvarlig for at udvalget holder bestyrelsen orienteret via referater.
 • Udvalget skal arbejde ud fra de sportslige strategier, der er udarbejdet af bestyrelsen.
 • Udvalget skal sikre at trænere og medlemmer kender til, og respekterer klubbens værdier og leveregler.
 • Udvalget skal sikre at fægtetræning og turneringsdeltagelse fungerer optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet. Udvalget er ansvarligt for at sikre at der er udarbejdet en årsplan for træningen.

I krisesituationer er det kun formanden, som udtaler sig.

Opgaver

Det sportslige udvalg har følgende opgaver:

 • Implementere, evaluere og opdaterede den sportslige strategi
 • Kontakt til trænere og hjælpetrænere
 • Rekrutterer trænere og hjælpetrænere (bestyrelsen ansætter/afskediger)
 • Konfliktløsning – fægtere/forældre/trænere
 • Udarbejde kontrakter (omkostningsdækning/lønnet)
 • Information/kommunikation til fægtere/forældre om bl.a. træningsplaner samt sportslig struktur
 • Ansvarlig for afvikling af opstartsmøde
 • Kontakt til forbundet omkring sportslige spørgsmål
 • Udarbejdelse af uddannelsesplaner ud fra skema for hjælpetrænere, trænere og fægtemester – dokumenteres på skrift (august)
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af de sportslige resultater for alle fægtere
 • Talentudvikling efter strategi der godkendes af bestyrelsen
 • Udarbejde referat på møderne
 • Ansvar for våbenmester og uddannelse af samme
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, der handler om sportslige resultater , trænere og sportslige strategier i samarbejde med kommunikationsudvalget.
 • Ansvarlig for stævnetilmelding?
 • Udarbejdelse af årsplan for stævne/lejr-deltagelse 2 gange årligt (august og november)
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (august)
 • Udarbejdelse af et budget for sportsligt udvalg (december)
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af stævnekasse
 • Ansvarlig for klubbens førstehjælpskasser (der inkluderer førstehjælpskasse til stævner).
 • Ansøge Eliteidrætsbestyrelsen i HTK om midler i samarbejde med udvalget for sponsor og fonde
 • Indstille til køb af nyt udstyr, samt ansøge fonde, puljer i samarbejde med udvalget for sponsor og fonde
 • Deltage i HTKs Talentforum

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.