Aktivitetsudvalg

Medlemmer

 • Meena Hussain

Sammensætning

Aktivitetsudvalget består af to personer, bestående af et bestyrelsesmedlem og et klubmedlem eller tætte pårørende. Bestyrelsen udpeger de to udvalgsmedlemmer. Udvalget skal være på plads senest i april måned 2020.

Ansvar & myndighed

Udvalget er ansvarlig at arrangere sociale arrangementer for fægteklubbens medlemmer. Udvalget er budgetansvarlig for alle aktiviteter. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Udvalget bidrager til klubmiljøet vil at arrangere aktiviteter der styrker sammenhold og stolthed på kryds og tværs.

I krisesituationer er det kun formanden, som udtaler sig.

Opgaver

 • Rekrutterer hjælpere til afholdelse af aktiviteter
 • Søge at få medlemmer og pårørende til at bidrage med fx forplejning, kørsel mv.
 • Information/kommunikation om aktiviteten til deltagere om de enkelte aktiviteter
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af aktivitetsplan for fægtesæsonen. Planen er klar i august.
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, der handler om aktiviteterne Udarbejde referat udvalgets møder
 • Opdatere funktionsfordelingsanalysen for udvalget en gang årligt
 • Udarbejde tjekliste for gentagne sociale aktiviteter

Kvalifikationer

Medlemmerne af aktivitetsudvalget vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Organiserer
 • Delegerer
 • Har forståelse for klubbens værdisæt

Mødefrekvens

2-3 gange årligt á 2 timer.

Estimeret timeforbrug

Tid til forberedelse og afvikling af aktiviteter